Ekspertiz Hizmetleri

0532 237 88 85

info@zenemlak.com

Ekspertiz Hizmetler:

Ekspertizlik Fransızca’dan gelen bir terimdir. Uzmanlık anlamına gelir. Gayrimenkul piyasasında ise emlak değerlemeyi kast eder.

Dünyada ve ülkemizde artık önemli kriterlere dayanan değerleme teknikleri kullanılmakta ve bu teknikler dört başlık altında toplanmaktadır.

1- Maliyet Metodu

Burada muhtemel bir alıcının belli bir gayrimenkul için yerine koyma maliyetinden fazla bir bedel ödemeyeceği varsayımından hareket edilir.

2- Piyasa (Pazar) Değeri veya Emsal Metodu

Burada ise değerlemesi yapılan gayrimenkulün benzer gayrimenkullerin satış değerleri ile karşılaştırılmasıdır.

3- Geliştirme metodu

Değerlemesi yapılacak gayrimenkulün o andaki kullanımından daha farklı olarak bir başka uygulamaya hizmet edecek şekilde geliştirilmesinden doğacak gelirlerin karşılaştırılmasından yapılır.

4- Finansal Metod

Gayrimenkulün gelecekte tahakkuk edecek gelirinin belirli bir iskonto hesabı ile bugünkü değerinin hesaplanmasından elde edilir.


Dikkat Edilmesi ve Göz Önünde Bulundurulması Gereken Kriterler;

top